Sakkjátszótér


„A SAKJÁTSZÓTÉR a holnap győzteseinek stratégiai játéka.”     /Polgár Judit/

„A sakkra épülő fejlesztő anyag a zavarok megelőzésére és a gondolkodás fejlesztésére egyaránt kiváló eszköz. Az ősi kulturális tevékenységek: mozgás, művészet és stratégiai játék. Ezek egyben elérhetők a Sakkjátszótéren, s így a digitális kultúrában született gyerekek stabil, érett idegrendszerrel élvezhetik az információs világot „
/Dr. Gyarmati Éva- az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének Tudományos főmunkatársa/.

A játékos, sokszor a saját testüket használó, mozgásos feladatok elvégzése során a gyerekeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábokat, és szimbólumot, nevet, megismeri tulajdonságaikat. A számtani előkészítéshez a bábokhoz értéket rendel. A különböző síkban ábrázolt és térbeli megjelenő bábszimbólumokat folyamatosan váltogatva tanul meg tájékozódni, beépíti a saját, belső humán GPS-ét, amelynek segítségével a sakktáblán túli világban is éppúgy eligazodik, mint a 64 mezőn belül, hiszen megismeri az irányokat, a sor és oszlop fogalmát, megtanulja ösztönösen bemérni a mezők helyét, koordinátáit. Mindeközben egy sor már tárolt információt mozgósít és kombinál össze. Ezeket a kapcsolatokat fogja felhasználni mindenfajta tanulása során! A sakk, a maga szimbólumrendszerével egyedülálló taneszközként alkalmazható arra, hogy a gyerekeket felkészítsük a digitális társadalomban őket érő vizuális információáradat feldolgozására.

Fejlesztési területek:
  • kreatív és stratégiai gondolkodás
  • Problémamegoldó képesség
  • mozgáskoordináció
  • szem-kéz koordináció
  • koncentráció
  • figyelem
  • szövegértési és szövegalkotási képesség
  • szókincs
  • számfogalom.

Sakkjátszótér - képesség fejlesztő foglalkozás

Kifejezetten nagycsoportos korú gyermekeknek hetente egy alkalommal 45 percben kerülnek átadásra a sakk alap szabályai Monyók Erzsébet Igazgató, óvodapedagógus segítségével. Az óvodai élet tevékenységformáival való kapcsolódási pontok minden foglalkozáson aktívan és egyértelműen megjelennek. A mesék, sakkrímek mind az anyanyelvi nevelés, a mese-vers vonalát erősítik, és gyermekközpontúvá teszik az amúgy komoly témát. A mesebábok nevei ( például: Futi Futó, Lóti Futó, Bumm Bástya, Bató Bástya, Kicsi Gyalog stb.) amellett, hogy „beszélő” nevek, mind tudatosan, módszertanilag megalapozottan kerültek kiválasztásra. A zenei neveléshez kapcsolódóan a Cikkcakk sakk dal méltán népszerű a gyerekek körében, hiszen fülbemászó dallamával azonnal kedvenccé válik. A gyerekek szívesen böngészik az elbújó bábokat, a palota környezetének szépségét, ez kapcsolódási pontot jelent a külső világ megismerésével. Talán a matematikai tartalommal való szoros kapcsolódást nem is szükséges részletezni, de a teljes és összefüggő nagy egészben, feltétlenül fontos megemlíteni.
A Sakkjátszótér valóban olyan, mint egy nagy, képzeletbeli játszótér. Erről tettek tanúbizonyságot óvodásaink az Őszi Pedagógia Napok keretében 2022.10.25.-én. Ezen a napon, - melyet a Nyíregyházi Oktatási Központ szervezett -, sikeres Bemutató foglalkozást tartott Monyók Erzsébet a megye óvodapedagógusainak.