Katica csoport

Csoportunk vegyes szervezésű, jelenleg 7 nagy, 9 középső és 9 kiscsoportos korú gyermek jár hozzánk.
Csoportszobánk tágas, világos. Barátságos, családias légkör fogadja a gyermekeket. Fontos számunkra, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, megtalálják helyüket a csoportban, legyenek kötődéseik a gyerekekhez.

Valljuk, hogy a gyermekek legfontosabb tevékenysége a szabadjáték, melynek során önállóságuk fejlődik, a szabadjáték teret enged a fantáziának, a kreativitásnak, és segíti a gyermeket problémamegoldásban, segít feldolgozni az egyéni benyomásokat és a feszültséget. Ezért igyekszünk támogató légkört, helyet, időt és változatos eszközöket biztosítani a szabadjáték egész napos megvalósulásához. A játék kitüntetett szerepét szem előtt tartva, napirendünkben harmonikus arányok kialakítására törekszünk.

Mindennapos játékos tevékenységeken keresztül, mozgásos játékokkal, zenével, dalos népi játékokkal, verseléssel, mesével komplex módon differenciálva, tudatosan támogatjuk a gyermekek egyéni képességeinek és készségeinek fejlődését.

Törekszünk arra, hogy minél több időt töltsünk a szabadban, hogy a gyermekek szabad mozgás iránti igényét kielégítsük.
 
Feketéné Balogh Erika Judit

Feketéné Balogh Erika Judit

óvoda-pedagógus
Bölömi Lívia Boglárka

Bölömi Lívia Boglárka

pedagógiai asszisztens
Kordován Csabáné

Kordován Csabáné

dajka

Galéria