Pillangó csoport


Csoportunkban a gyermekek nevelését, gondozását szakképzett óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka segítik. Érzelmi biztonságot, támogató környezetet biztosítanak az óvodás gyermekek személyiségének alakulásához.
A belső motivációk felfedezése, a gyermekek fejlesztése a mindennapi tevékenységek része.

Az óvodai tevékenységekhez megvalósuló tanulás a következő területeket öleli fel:
- külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatokkal
- verselés, mesélés
- ének, énekes játék, gyermektánc
- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
- mozgás, mozgásos játékok

A tevékenységi formák – az életkori sajátosságoknak megfelelően - minden korcsoportban megjelennek. A kicsiknél egyénileg kisebb csoportokban, kötetlenül, míg a nagyobbaknál már szélesebb körben kötött formában valósul meg.
Az oktatási folyamatokban az átlagtól eltérő, speciális képességű gyermekekkel differenciáltan foglalkozunk. Munkánkat nagyban segíti, kiegészíti hetente 1 alkalommal logopédus kolléganő.
A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

Mindennapi tevékenységeinket színesítik a tanévet átszövő óvodai hagyományaink, ünnepeink: Népmese napja, Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Kiszézés, Március 15, Húsvét, Egészség hét, Anyák napja, Évzáró - Ballagás, Kirándulás.

Kiemelt jelentőségű az óvoda és család kapcsolata, hiszen e kettő csak együtt, egymást kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Nélkülözhetetlen a kölcsönös bizalom a nyílt őszinte együttműködés.
 
Fegyverneki Nóra

Fegyverneki Nóra

óvoda-pedagógus
Szűcs-Turcsán Ildikó

Szűcs-Turcsán Ildikó

pedagógiai asszisztens
Horváth Renáta

Horváth Renáta

dajka

Galéria