Biztonságos óvodaA biztonságos közlekedésre felkészítés programja:   " ÉLET ÚTON "

 A program az élethosszig tartó tanulást tűzi ki célul, az életkori sajátosságoknak megfelelő nevelést és oktatást kisgyermekkortól idős felnőttkorig. Miután ez a program (eredményeit tekintve) csak közép- illetve hosszútávon értelmezhető, ezért egyik legfontosabb célcsoportját a gyermekek alkotják. Az ő képzésük a jövő közlekedési kultúrájának alapja. Természetesen a további korcsoportok is fontosak és hangsúlyosak a programban.
A közlekedésre felkészítés során oktatni, nevelni, képezni és informálni kell a közlekedőket. Modulárisan, a fejlettségi szinthez igazodva alapozza meg a felnőttkori helyes közlekedési morált, de nem áll meg itt, hanem ötleteket ad a szinten tartáshoz és fejlesztéshez is.

Cél:
  • A közlekedési kultúra kialakítása: közlekedési attitűd, ismeretek, közlekedési képességek
  • Közlekedési magatartás kialakítása: a közlekedő ember várható, szokásos viselkedése. Az óvodás gyermek leggyakoribb szerepei: gyalogos, utas, 5-7 éves korában kerékpáros
  • Közlekedéshez szükséges képességek fejlesztése: térbeli tájékozódás, figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás, képzelet, észlelés fejlesztése