Óvodai beiratkozás

2024/25.
                                                             Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha Intézménybe a beiratkozás az alábbi időpontokban lehetséges:

                                  2024.04.29.30. hétfő, kedd: 7.30-15.00
                            2024.05.02.03. csütörtök, péntek: 7.30- 15.00

 A beiratkozáshoz kérjük, hozzák el magukkal:
A gyermek:
-         Születési anyakönyvi kivonatát
-         Lakcímkártyáját
-         TAJ-kártyáját
-         Adókártyáját
-     Szociális kedvezményekre jogosító igazolásokat (pl. jegyzői határozat GYVT-ról, szakorvosi igazolást tartós betegségről, szakértői bizottsági szakvéleményt, igazolást emelt összegű családi pótlékról nagycsaládos kedvezményhez) 
A szülő:
-         személyi igazolványát, lakcímkártyáját
-  egyedülálló szülő esetén a kizárólagos felügyeleti jogot igazoló dokumentumot, ennek hiányában a másik szülő hozzájárulását a beiratkozáshoz.
 
Figyelem! 
Azoknak a gyermekeknek, akik 2024. aug. 31-ig betöltik a harmadik életévüket, 2024. szept. 1-jétől legalább napi négy órában kötelező óvodába járniuk! Nkt. 8. § (2.)

                                                                                                Monyók Erzsébet
                                                                                                            Igazgató
 

Beiratkozás

Gyerek kezek rajzolnak
 
  • Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. (2024. április 20  és május 20.-a közötti időszakban)
  • A beiratkozás helyszíne az óvoda épülete.
  • A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyi újságban, saját honlapján, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
  • A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napján a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
  • A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül.
  • A gyermek abba az óvodába nyer felvételt, melynek környezetében életvitelszerűen lakik.