"Így tedd rá!"

Így tedd rá! - Népi játék és néptánc az óvodánkban

Óvodánkban évek óta tartunk térítésmentesen Így tedd rá! ” különórákat”- foglalkozásokat heti egy alkalommal. A gyerekek nagyon szeretik, a szülőktől sok pozitív visszajelzést kapunk. Számos rendezvényen mutatják meg minden évben tudásukat kis táncosaink.

Az Így tedd rá! Magyarország vezető népi játék és néptáncpedagógiai programja, ahol a gyermekeket élményszerűen, játékos formában vezetjük be a népi kultúra világába. Olyan játékos módon tanulnak meg térben tájékozódni, hogy szinte észre sem veszik a gyerekek, hiszen ők csak játszanak, miközben fejlődnek képességeik. 
A tánctanulás az egyik legjobb készség-fejlesztő mozgás. Célunk, ezáltal az új módszer által játékosan, a hagyományos népi játékok segítségével fejleszteni gyermekeink mozgáskészségét, mozgáskoordinációját, ritmusérzékét, zenei hallásukat, szociális készségüket.
Fontos szerep jut a foglalkozásainkban az ugróiskoláknak, szimbólumoknak, egyéb mozgásra késztető játékoknak (gumizás) mondókáknak, kör és ügyességi játékoknak, melyek rendkívül jó fejlesztő hatással vannak a memóriájukra, szókincsükre, kommunikációjukra, szabálykövetésükre. Ezáltal észrevétlenül, utánzással elsajátítják a magyar néptánc alapjait, élményekhez juttatva őket nap, mint nap, megőrizve és átörökítve hagyományainkat, népi kultúránkat.