Boldogságóra


„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ Boldogságóra program fővédnöke,
a Boldogságóra könyvek társszerzője

A Boldog Óvoda programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a nevelésben egy optimista hozzáállást kialakítani a gyerekek körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztettek ki, mely a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a gyerekek, mind a pedagógusok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. Nem a tudás terhére dolgozták ki a programot, hanem annak kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba hozzák az óvodai nevelésben.

Célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az óvodás, alsós, felsős és középiskolás gyerekek csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála 2. Optimizmus gyakorlása 3. Kapcsolatok ápolása  4. Boldogító jócselekedetek 5. Célok kitűzése és elérése 6. Megküzdési stratégiák 7. Apró örömök élvezete 8. Megbocsátás   9. Testmozgás 10. Fenntartható boldogság

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező gyermekké, iskolássá, majd felnőtté válnak.